Ohňostroje a zábavná pyrotechnika po celý rok.

 

Fakturačné údaje

PYROMIX s.r.o.

Lenartov 80
086 06 Malcov
okr. Bardejov

IČO: 51 992 108
DIČ: 2120862502
IČ DPH SK 2120862502

zápis: O.S. PO, odd.: Sro, vl.č. 37184/P
č.živn.registra: 760-15461
 

KOntakty

Telefón: 0949 882 943 
Email: superohnostroje@gmail.com

 

Adresa predajne:

Lukov 118 (druhý dom po ľavej strane cesty)

Počas roka otvorené po telefonickej dohode