Obchodné podmienky pre veľkoobchod

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Predávajúcim:

PYROMIX s.r.o.

IČO:51 992 108

DIČ:2120862502

IČ DPH:SK2120862502

zápis: O.S. PO, odd.: Sro, vl.č. 37184/P
č.živn.registra: 760-15461

 

 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke pyromix-velkoobchod.sk

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Korešpondenčná adresa:

PYROMIX s.r.o.
Lenartov 80 
08606 Lenartov
Okr. Bardejov

E-mail: superohnostroje@gmail.com

Tel.:  0949882943

 

A kupujúcim

 

Kupujúci je povinný mať platné Ičo a dič,musí byť fizická osoba alebo právnická osoba podnikateľ. Súkromná osoba nepodnikateľ nemajú možnosť u nás zakúpiť tovar. V prípade že nám zákazník k objednávke nedodá ičo alebo dič do 5 dní bude jeho objednávka zrušená.